Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2019

hrabinacuervo
5253 1fec 350
JCSS
Reposted bycrc999 crc999

February 08 2019

hrabinacuervo
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto viathesmajl thesmajl
hrabinacuervo

"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".

Ryszard Kapuściński

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viax-ray x-ray
hrabinacuervo
Reposted fromabsolem absolem viax-ray x-ray
hrabinacuervo
3656 8473 350
Reposted fromdelain delain viax-ray x-ray
hrabinacuervo
0459 6107 350
Reposted fromNajada Najada viax-ray x-ray
hrabinacuervo
8541 feef 350
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viax-ray x-ray

October 06 2018

hrabinacuervo
6033 e3c4 350
Reposted fromcoffeeman coffeeman vialonely-girl lonely-girl
hrabinacuervo
Zaniedbanie jest formą maltretowania.
— Walter Isaacson – Steve Jobs
Reposted fromTimeRush TimeRush viaaynis aynis
hrabinacuervo
7759 668e 350
90% morons
Reposted bykhabarakhCyamiska11ekwasmilosznodifferenceLogHiMabbcnaeliennzuckerenteBrainyp856punisherbenniesiarapwgMrrruktvaseyesvongoogen
hrabinacuervo
7758 472f 350
Exit
Reposted bybellabellaataga

August 20 2018

3771 b8a1 350
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaaynis aynis
hrabinacuervo
0495 8d6d 350
Reposted fromzmilosci zmilosci viaaynis aynis
hrabinacuervo
1290 59e8 350
Reposted frompulperybka pulperybka viaaynis aynis

August 05 2018

hrabinacuervo
There are no reason you and me should be alone tonight baby, but I got a reason that you should take me home tonight

August 01 2018

hrabinacuervo
hrabinacuervo

Boję się, że żyję niewłaściwie. A jak trzeba?


— Kobieca czytelnia
hrabinacuervo
Każde spotkanie coś wnosi. Ludzi poznajemy po to, aby się czegoś nauczyć: czułości, siły, wzruszenia. Aby dostać w twarz i wyciągnąć wnioski. Każdy człowiek staje na naszej drodze po coś. Jest lekcją, przestrogą, komunikatem albo najpiękniejszym prezentem od losu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaynis aynis
hrabinacuervo
- Co robisz?
- Tęsknię. Leżę na podłodze. A powinienem na tobie.
— no, chyba tak..
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead viathesmajl thesmajl

July 13 2018

hrabinacuervo
Od jakiegoś czasu nie wstydzę się tego kim jestem. Znam swoje możliwości. Są zbyt ograniczone by zawojować świat, ale wystarczające, by być wdzięczną, lubić życie i oddychać swobodnie.
— Katarzyna Nosowska - "A ja żem jej powiedziała..."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaynis aynis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl