Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2018

hrabinacuervo
6033 e3c4 350
Reposted fromcoffeeman coffeeman vialonely-girl lonely-girl
hrabinacuervo
Zaniedbanie jest formą maltretowania.
— Walter Isaacson – Steve Jobs
Reposted fromTimeRush TimeRush viaaynis aynis
hrabinacuervo
7759 668e 350
90% morons
Reposted bykhabarakhCyamiska11ekwasmilosznodifferenceLogHiMabbcnaeliennzuckerenteBrainyp856punisherbenniepwgsiaraMrrruktvaseyesvongoogen
hrabinacuervo
7758 472f 350
Exit
Reposted bybellabella bellabella

August 20 2018

3771 b8a1 350
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaaynis aynis
hrabinacuervo
0495 8d6d 350
Reposted fromdozylnie dozylnie viaaynis aynis
hrabinacuervo
1290 59e8 350
Reposted frompulperybka pulperybka viaaynis aynis

August 05 2018

hrabinacuervo
There are no reason you and me should be alone tonight baby, but I got a reason that you should take me home tonight

August 01 2018

hrabinacuervo
hrabinacuervo

Boję się, że żyję niewłaściwie. A jak trzeba?


— Kobieca czytelnia
hrabinacuervo
Każde spotkanie coś wnosi. Ludzi poznajemy po to, aby się czegoś nauczyć: czułości, siły, wzruszenia. Aby dostać w twarz i wyciągnąć wnioski. Każdy człowiek staje na naszej drodze po coś. Jest lekcją, przestrogą, komunikatem albo najpiękniejszym prezentem od losu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaynis aynis
hrabinacuervo
- Co robisz?
- Tęsknię. Leżę na podłodze. A powinienem na tobie.
— no, chyba tak..
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead viathesmajl thesmajl

July 13 2018

hrabinacuervo
Od jakiegoś czasu nie wstydzę się tego kim jestem. Znam swoje możliwości. Są zbyt ograniczone by zawojować świat, ale wystarczające, by być wdzięczną, lubić życie i oddychać swobodnie.
— Katarzyna Nosowska - "A ja żem jej powiedziała..."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaynis aynis
hrabinacuervo
Życzę Ci miłości, która Cię nigdy nie zrani i nie zawiedzie...
— Agata Czykierda-Grabowska - "Pierwszy raz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viathesmajl thesmajl
hrabinacuervo
Chciałaś kiedyś kogoś, kogo nie powinnaś chcieć?
— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viathesmajl thesmajl
hrabinacuervo
(...) najlepiej jest jednak dążyć do tego, by wybrać właściwego mężczyznę. Takiego, który potrafi cię przejrzeć i wciąż jest zafascynowany. Widzi cię w ostrym świetle, co często jest wspaniałe, ale równie często zawstydzające. Wydaje mi się, że to ma największą wartość - zaufać komuś do końca. Mężczyźnie, który cię słucha, obserwuje z miłością, zawsze jest blisko. A jednocześnie mówi: "Nie wyobrażaj sobie, że będę od ciebie uzależniony". Tak wygląda prawdziwa równość w relacji. Ktoś daje ci miłość i wyrozumiałość, ale nie jest uległy.
— Carey Mulligan w magazynie "Uroda życia", lipiec 2015
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaynis aynis

July 12 2018

hrabinacuervo
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
hrabinacuervo
8121 8735 350
miSSu
Reposted bynailinicreepandweirdonieobecnoscRastaPrincessasylopathhasandra

June 30 2018

hrabinacuervo
2493 9981 350
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawaco6 waco6
hrabinacuervo
5318 b127 350
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viaSalute Salute
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl