Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

hrabinacuervo
Trzymaj dystans, maleńka. Cokolwiek się zdarzy nie pozwól, by Cię złamało. Możesz się bać, masz prawo, ale nie pozwól sobie upaść!
Reposted bySkydelan Skydelan

June 10 2017

hrabinacuervo
hrabinacuervo
Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko

June 09 2017

hrabinacuervo
6679 a971 350
Reposted fromkarahippie karahippie viaaynis aynis

June 07 2017

4990 a727 350
yep
hrabinacuervo
Gdybym mogła uwolnić się od Ciebie, ale nie musiała Cię stracić.. 
— Sarah Kane
Reposted bymerryxoxo merryxoxo
hrabinacuervo
Mam już taki charakter, że aby coś zrozumieć, muszę najpierw spróbować to zepsuć.
— Norwegian Wood
hrabinacuervo
3506 be22 350
I have new hobby!
Reposted bypenispenispenislol penispenispenislol
hrabinacuervo
Znowu się poddasz czy może w końcu się wściekniesz i coś z tym zrobisz?
— Elliot 'Scrubs'
hrabinacuervo
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko - "Wszyscy byli odwróceni"
Reposted fromborn2die born2die viajethra jethra
hrabinacuervo
Tego dnia, gdy dziecko zrozumie, że żaden dorosły nie jest doskonały - staje się nastolatkiem. Tego dnia, gdy im wybacza - staje się dorosłym. Tego dnia, gdy wybacza sobie - staje się mądrym.
— Olden Nolan
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaaynis aynis
hrabinacuervo
Pragnę Twojej obecności, ale to nie znaczy, że bez Ciebie nie istnieję.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaaynis aynis

May 19 2017

hrabinacuervo
Nauczyłem się śmiać tym śmiechem, w którym nie ma ani odrobiny wesołości, który jest milion razy smutniejszy od łez.
— Stefan Żeromski
hrabinacuervo
“Walczyłem już z wieloma chorobami. Napotkałem jednak na tę nieuleczalną. Choruję na Ciebie i nie umiem się z Ciebie wyleczyć (…) Cholera, umrę na Ciebie.”
— Mateusz Szulc
Reposted frombeatkazz beatkazz viairmelin irmelin
hrabinacuervo
Mnie po prostu przeraża, że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
hrabinacuervo
Uświadomiłam sobie, że możemy już nigdy w życiu się nie spotkać.
Reposted fromawaken awaken viairmelin irmelin
9885 9ba5 350
Reposted fromderzw3rg derzw3rg vianieprzerwanie nieprzerwanie
hrabinacuervo
Chciałabym ci coś takiego zrobić, żebyś nie mógł beze mnie żyć, żebyś nie mógł o mnie zapomnieć.
— J. Sosnowski
hrabinacuervo
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaaynis aynis
hrabinacuervo
''Skąd wiesz kiedy to już koniec?'' 
''Może kiedy bardziej kochasz wspomnienia niż osobę która stoi przed Tobą''
— Nieznany Autor
Reposted fromnuitlys nuitlys viaaynis aynis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl